Restaurace Kravín

Náměstí Míru 109/18, Praha 2, 120 00

+420 222 540 524 

+420 702 015 054

kravin@restauracekravin.cz

Otevírací doba

Po-Čt 11:00 - 24:00

Pá 11:00 - 01:00

So 11:30 - 24:00

Ne 11:30 - 23:00

GDPR 


Správa a zpracování Vašich osobních údajů je nastaveno dle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) - nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Tyto požadavky splňujeme a ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže.
V případě jakýchkoli případných dotazů jsme Vám rovněž plně k dispozici prostřednictvím emailu: kravin@restauracekravin.cz. Prosíme všechny uživatele webové stránky o pročtení všech důležitých informací, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno a jakým způsobem je udržujeme v bezpečí.
Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Kravín, Náměstí Míru 109/18, Praha 2, 120 00, Provozovatel: GRIP Central s.r.o., IČ 29131979. Odpovídáme za dodržování povinností stanovených novou legislativou EU - GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu: kravin@restauracekravin.cz.
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu a jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Správa probíhá prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů.
Data - osobní údaje využíváme k uzavření smluv, za účelem řádného plnění.
Vaše osobní údaje budou s Vaším svolením použity i pro naše marketingové účely, k zasílání aktuálních informací o plánovaných akcích a novinkách v nápojovém i jídelním lístku a rozesíláme je zájemcům, kteří potvrdili svým souhlasem odběr novinek, prostřednictvím newsletteru. Odhlášení z databáze příjemců informativních sdělení lze kontaktováním na email: kravin@restauracekravin.cz.
Souhlas s osobními údaji
Odběr newsletteru - email, jméno, příjmení, jazyk, datum přihlášení k odběru novinek
Odeslání objednávky/rezervace prostřednictvím emailu kravin@restauracekravin.cz -jméno, příjmení, trvalé bydliště, kontaktní údaje u fyzických osob; název organizace, IČO, sídlo a kontaktní údaje u osob právnických.
Délka uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme jen pro dobu skutečně nezbytnou pro splnění daného účelu.
Pro newsletter platí doba od přihlášení se k odběru, až po žádost subjektu, že si dále nepřeje newslettery zasílat.
U objednávek a rezervací je doba zpracování určena po dobu nezbytně nutnou k vyřízení a fakturaci.
V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na email: kravin@restauracekravin.cz.
Osobní údaje a cookie
Na našich webových stránkách www.kravin.cz používáme soubory cookie a Google Analytics. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).
Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. "session cookie", které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. "persistent cookie", které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.
Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zabezpečení osobních údajů
Zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, na základě platné právní normy.
K datům, mají krom oprávněných pracovníků naší společnosti i třetí subjekty, které nám poskytují své služby (jsou jimi např. zpracovatelé - poskytovatelé IT služeb, dopravci, účetní služby).
Kontakt v případě jakýchkoli dotazů
Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese: kravin@restauracekravin.cz.